Instalacje Elektryczne

przełącznik elektryczny

Rzetelne zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych zapewnia bezproblemową i bezpieczną eksploatację. Wykonaną instalację poddajemy testom i sprawdzeniu certyfikowanymi urządzeniami pomiarowymi z aktualnym świadectwem kalibracji.

Oferujemy kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz zewnętrznych wraz z robotami ziemnymi:

  • Instalacje gniazd wtykowych i siłowych
  • Instalacje oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, awaryjnego
  • Instalacje zasilania rezerwowego, zasilacze awaryjne UPS, generatory prądotwórcze
  • Układy SZR
  • Instalacje odgromowe, uziemienia
  • Rozdzielnice elektryczne
  • Linie oraz złącza kablowe
  • Systemy oddymiania
  • Stacje ładowania samochodów elektrycznych